Музеят представя миналото на града в три направления – Археология, Етнография, История.

В структурата на общинската институция влиза Историческият музей с общ профил и Къща музей “Пейо Яворов”.

Част от Музея е и Изложбена зала “Георги Данчов – Зографина”, открита през 2006 г.

Обект на Музея е и археологическият резерват “Карасура”, който се намира източно от града, в южните склонове на Средна гора.

Това място пази уникални исторически свидетелства за живота от неолита (ІV хил.пр.н.е.) до късното средновековие (XІV в. от н.е.).

 

Opening Hours

Monday

8:00 ч. - 17:00 ч.

Tuesday

8:00 ч. - 17:00 ч.

Wednesday

8:00 ч. - 17:00 ч.

Thursday

8:00 ч. - 17:00 ч.

Friday

8:00 ч. - 17:00 ч.

Saturday

-

Sunday

-

Адрес:

Our Address:

Чирпан,бул. „Георги Димитров” № 87

Web:

-