За начало на музейното дело в град Исперих се смята основаването на “Околийско Археологическо дружество “Хан Омуртаг” през далечната 1927 година. През годините членовете му събират малка разнородна колекция от археологически находки, съхранявана в читалище “Съзнание” в града. В периода 1956-1963 година кръжокът по краезнание към читалището прибавя към нея експонати от миналото на родния край” с предимно етнографски характер и общия брой на предметите достига 1711. Те се съхраняват в сандъци в различни сгради докато през ноември 1975 г. с откриването на постоянна музейна експозиция в новопостроената читалищна сграда, гражданите и гостите на града получават възможност да ги видят. През 1978 година сбирката става филиал на Окръжния исторически музей в Разград. След откриването на Свещарската гробница през 1982 година районът на Исперих става център на комплексни научни изследвания по Програма ” ГЕТИКА ” и дейността на филиала се разраства. През 1984 година той получава статут на самостоятелен музей.

  Днес в Исторически музей – Исперих съществуват отдели археология, етнография, нова и най-нова история, художествен и административно-стопански и реставрационна лаборатория, в които работят 31 служители – музейни специалисти, екскурзоводи, реставратор, технически специалисти и охрана. Във фонда му се съхраняват над 30 000 музейни единици. Разполага с оборудвани фондохранилища и лаборатория, конферентна зала и зали за постоянни и временни експозиции, етнографска къща, приемен център и археологически бази в ИАР “Сборяново”и вятърна мелница в с.Белинци.
Музеят се грижи за охраната, поддръжката, представянето и популяризирането на недвижимото културно наследство в ИАР “Сборяново” и взема участие в проучването му.

Museum Isperih

 

Постоянна експозиция 

Намира се в сградата на читалище Съзнание” в центъра на града.Открита е за посещения на  7 ноември 1975 г. На 180 кв. м е показана историята на гр.Исперих от древността до наши дни в  археологически и етнографски материали, документи, снимки и лични вещи на известни личности от града и общината.

В момента работи от 8.00-12.00ч. и от 13.00 -17.00 ч

от понеделник до петък само по предварителна заявка. 

 Заявки за посещение на тел. 08431 /36-19, 25-16

гр.Исперих, ул.”В.Левски” 71

Натиснете коя да е снимка,за да я видите голяма

 

Художествена галерия

( зала за временни експозиции)

 Заема южната половина от първия етаж в сградата на киното(старото читалище) в центъра на града. Създадена е през 1978г. по инициатива и със съдействието на СБХ – група гр.Разград като художествена галерия към читалище “Съзнание”. От 1991 г. е отдел Художествен към Исторически музей-Исперих. Разполага с богат картинен фонд. Залата се ползва не само за художествени, но и за тематични, археологически, исторически и други изложби.

Работното й време е  от 8.00-12.00 и от 13.00-17.00ч. 

 Телефони за връзка 08431 / 36-19 ,25-16 

 

Натиснете коя да е снимка,за да я видите голяма

Адрес:

Our Address:

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ИСПЕРИХ