Разлог е горд със запазените сгради от типа разложко-чепинска къща. Повечето от тях се помещават на площад “Македония” и на ул. “Възраждане” в града. Забележителни са Парапуновата къща, превърната в Исторически музей както и Кипрева къща. Историческият музей в град Разлог е уреден в родния дом на Никола Парапунов, на пл. „15 септември 1903г.”, близо до централния площад на града.

Музеят е част от поредица възрожденски къщи, които са обявени за паметници на архитектурата. Сградата е модел Разложко – чепинска къща „братов” тип от края на 19 век. Този тип къща се счита за продължител на т. нар. „симетрични къщи”, които се появяват най-напред в Пловдив през втората половина на същия век. Изгаря във въстанието от 1903г. и е съградена отново по стария план през 1905 година.

В музея се съхраняват над 5 000 експоната от различни епохи. Ценни са колекциите от оръжие и старопечатни книги, традиционно местно облекло и произведения на местни майстори занаятчии. Богатият снимков и документален материал от ХІХ и ХХ век, съхраняван в музея, е основа за научни краеведчески изследвания и множество изложби за живота на местните хора.

Музейното дело в Разлог води началото си от 1954г. Официално музеят отваря врати на 2 юли 1957г. като къща – музей “Никола Парапунов”. Основната му експозиция отразява живота на полковник Никола Парапунов и ръководената от него антифашистка съпротива в Пиринския край. През 2000г. с решение на Общинския съвет, мемориалният музей е преобразуван в Исторически музей – Разлог.

Уредените временни изложби днес отразяват характерната за този край планинска разложко-чепинска възрожденска къща със заложената в нейното изграждане и обзавеждане ценностна система на местните планинци за свещеността на брака и дома, необходимостта от хармония между човека и природата, пълно отрицание на излишеството и отчуждението; развитието на града през ХІХ в. и борбите на неговото население за свобода. В лекционната зала на музея за срещи, представяния на книги, уроци и др., е експонирана изложба за археологическите обекти в града и общината. До музея е паметника на убитите в Кръстовденското въстание жители на Крапата махала, както и мраморната чешма, съградена по повод 1000 години от признаване на независимостта на Българската православна църква.

 

Museum of History – town of  Razlog  is settled on “15th of September 1903” square, near the city centre of the town.

The museum as part of a row of Renaissance houses, which are declared architectural monuments. The building is a Razlog-Chepinska-house model, a “brother” type from the end of 19th century.

More than 5 000 exhibits of different ages are preserved here currently. Amongst the priceless treasures of the museum’s fund stand out collections of weapons and old printed books, traditional local clothing and works of Razlog craftsmen.

Archaeological finds from different ages are presented in the museum exhibition.

 

Адрес:

Our Address:

Разлог, пл. „15 септември 1903 г.” № 14

Web:

-