Инженеринг ЕАД е част от групата ФИЛКАБ. Компанията се развива в две насоки: комплексни инженерингови услуги и производство. Фирмата предлага проектиране, изработване, доставка и монтаж на комплектно електрообзавеждане и автоматизация на обекти, линии и съоръжения за индустрията.

Ние вярваме, че клиентите предпочитат компания, предлагаща най-доброто обслужване и най-добрите продукти, затова сме избрали да инвестираме във висококвалифицирани специалисти, съвременно оборудване и технологии. През 2014 година внедрихме ERP-система, чрез която оптимизирахме фирмените процесите. Работим в съответствие с внедрената интегрирана система по ISO за управление на качеството, околната среда, здравословните и безопасни условия на труд: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

Нашите конкурентни предимста са –

Разполагаме с екип от висококвалифицирани специалисти, занимаващи се с проекто-конструкторската и инженерингова дейност. Те имат дългогодишен и богат опит в проектирането и изпълнението на обекти в областта на електроразпределението, електропреноса, индустриалната автоматизация и контрол.

Инвестирали сме в съвременна производствена база – цехове за обработка на листов материал, металообработка, пресоване, заваряване, прахово боядисване и монтаж на метални конструкции. Монтажни цехове за производство на електрически табла, БКТП, КРУ.

Имаме технически подготвени екипи за въвеждане в експлоатация на произведените изделия. Ние се грижим да бъдат направени всички необходими проби преди предаването на продуктите за употреба, както и предлагаме гаранционно и извънгаранционно обслужване.

 

проекто-конструкторската и инженерингова дейност

 

Произодствено портфолио –

Ние произвеждаме бетонни комплектни трансформаторни постове (БКТП), предназначени за захранване на битови и промишлени потребители от кабелни линии до 20kV.
От 2014 година производствената ни гама включва и комплектни разпределителни уредби (КРУ). Като признание за висококачественото производство, от 2018 година притежаваме лиценз от Schneider Electric за производство на КРУ от серията SM6.

 

 

За своите клиенти Инженеринг ЕАД произвежда разпределителни табла за ниско напрежение в индустрията, обществени,  жилищни сгради и др.  Стрингови и спомагателни табла за фотоволтаични системи  както и за индустриална и сградна автоматизация и контрол, аресторни табла за предотвратяване на недопустимо големи импулсни пренапрежения по силовите захранващи линии, комплектни компенсационни уредби (ККУ), табла автоматично включване на резервата (АВР). От януари месец 2022 притежаваме лиценз от италианската компания TECHNOR ITALSMEA S.p.A. за асемблиране и на взривозащитени електрически табла, с което разширихме портфолиото си от продукти.
Благодарение на това, че разполагаме с машини за лазерно и плазмено рязане, огъващи и щанцоващи машини, оборудване за поставяне на полиуретанови уплътнения и собствена линия за прахово боядисване което ни дава възможност да предложим на клиентите си изработване на нестандартни метални изделия по индивидуален проект.

 

 

ПРОИЗВОДСТВО НА КОМПЛЕКТНИ ТРАНСФОРМАТОРНИ ПОДСТАНЦИИ (КТП)

Комплектни трансформаторни подстанции (КТП)

ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД предлага голямо разнообразие от КТП, които могат да бъдат бетонни (БКТП) и метални (МКТП). Предлаганите БКТП са в две основни разновидности – монолитни и панелни. Монолитните БКТП се състоят от 2 или 3 части, включващи покрив и фундамент. Панелните БКТП могат да се произвеждат във всякакви размери, като обикновено фундамента се предлага отделно. Разнообразието от типове БКТП ни позволяват да покрием изискванията на различните електроразпределителни дружества: ЧЕЗ, Електроразпределение Юг, Електроразпределение Север, ЕВН Македония, ЧЕЗ Румъния, Електрика Румъния.

 

Панелно КТП
Метално КТП
Монолитно БКТП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ:

ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА
Енергийна инфраструктура

КЕЦ Стамболийски

Енергийна инфраструктура
Изпълнени обекти Инженеринг ЕАД - Когенерация ТЕЦ Пловдив

Когенерация Пловдив на територията на ТЕЦ Север

Енергийна инфраструктура

Подстанция Царацово 110/20 kV

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Обществени сгради
Изпълнени обекти Инженеринг ЕАД - Адора бизнес център

Адора Бизнес Център

Обществени сгради

Рулеви пътища – летище Граф Игнатиево

Обществени сгради
Изпълнени обекти Инженеринг ЕАД - LIDL

Магазин за хранителни и битови стоки LIDL

ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Промишлени предприятия
Изпълнени обекти Инженеринг ЕАД - Биовет

Нов завод Биовет – гр. Пещера

Промишлени предприятия
Изпълнени обекти Инженеринг ЕАД - Мултивак

Мултивак България Продакшън ЕООД

Промишлени предприятия

Амер Спортс България ЕООД

Адрес:

Our Address:

Пловдив, ул. Коматевско шосе 92

Telephone: