„Инженеринг Вас Строй“ ЕООД е регистрирана през 2012.г с насоченост изключително в строителство на граждански и промишлени обекти – основен и текущ ремонт на сгради, ремонт на всички видове покриви, както и реконструкция на такива, механизирани изкопни работи. Строежи от благоустройствената и инженерна инфраструктура. Укрепване на свлачища. Саниране на сгради. В и К и хидроизолация.

Хидротехническо строителство със съответната трета категория от Четвърта група строежи. Изграждане на подпорни стени. Изработка на безшевни улуци. Монтаж на PVC и алуминиева дограма.

Притежава собствена складова база, транспортни средства и строителна механизация и обикновено оперира като главен изпълнител.
Регистрацията ни в Централния професионален регистър-Камара на строителите ни дава възможност да изпълняваме строежи от няколко групи :

• Първа група -високо строителство-строежи от трета до пета категория
• Четвърта група – трета и четвърта категория
• Пета група

Инженеринг Вас Строй ЕООД има богат опит и успешно участва в търгове, финансирани от публични и частни инвеститори във всички точки на страната
Ние вече сме специализирани в изпълнението на строително-монтажни и ремонтни дейности на обществени и индивидуални сгради, промишлени и селско-стопански сгради, болнични заведения и др. Извършени са ремонти и реконструкции на улични настилки и пътища.

Саниране на сгради и др. Всички обекти са завършвани в договорените срокове с Въложителите, при спазване на нормативите и стандартите в строителството и с много добро качество.

Високата многоспектърна квалификация и ерудиция на служителите, както и изключителния интелектуален потенциал, работещ във фирмата успяха да създадат една стабилна и просперираща система, развиваща разностранен бизнес. Благодарение на гъвкавият и модерен мениджмънт на фирмата са създадени стабилни партньорски взаимоотношения.

Стремежът ни е да бъдем една изцяло насочена към клиента организация, като постигаме успех посредством представянето на качествени продукти на нашите клиенти. „Инженеринг Вас Строй“ ЕООД постоянно се стреми да достига очакванията на клиента. „Инженеринг Вас Строй“ ЕООД счита своите служители като основен и най-важен ресурс и разглежда под внимание създаването на една творческа и мотивираща за работа среда.

Ние вярваме в активната комуникация между всички нива на фирмата. „Инженеринг Вас Строй“ ЕООД иска да прилага най-високите стандарти за осигуряване на качеството спрямо всички свои дейности и да окуражава и поддържа развитието на своя персонал.

Адрес:

Our Address:

София, ж.к.Малинова долина бл.23, вх.8 - партер

Web:

-