ЗК ВЪЗХОД 39 извършва производство, преработка и продажба на земеделска продукция и обработка на земеделска земя в село Тотлебен. В кооперацията основно се отглежда зърнени и маслодайни, като: царевица, пшеница, ечемик, слънчоглед.

Културите, които произвеждаме, притежават отлични качества. В процеса на тяхното отглеждане, използваме единствено подбрани семена с високо качество. С цел постигане на високи резултати, земеделската кооперацията непрекъснато обновява селекцията от семена.

Част от преимуществата на ЗК Възход 39 в отглеждането на културите пред останалите кооперации са: дългогодишният професионален опит и образованието на служителите, непрекъснатото обновяване на машини и съоръжения, както и използването на качествени семена, препарати и торове.

ScreenHunter_8610 Jul. 09 13.17

Преработването на реализираната селскостопанска продукция се извършва с помощта на специализирано високотехнологично оборудване, което допринася за изключителното високо качество на културите. Произведената от ЗК Възход 39 продукция се реализира на вътрешния пазар у нас.

ЗК Възход 39 извършва обработка на земеделска земя на територията на село Тотлебен. Голямата площ, от извършената обработка на земя от Нас, нарежда земеделската кооперация челно място, в отглеждането и реализацията на земеделска продукция в област Плевен.

Изключително големият размер от обработваеми площи, отличният почвен тип и благоприятните климатични условия, са предпоставка за развитие на селскостопански производства и реализирането на култури, като пшеница, слънчоглед, царевица и ечемик.

Благодарение на екипът специалисти, работещ в ЗК Възход 39 и качествената селскостопанска техника и оборудване, с която тя разполага, успяхме да се докажем и утвърдим на пазара като сигурен и коректен партньор.

Адрес:

Our Address:

Област Плевен, с. Тотлебен, ул. Паисий Хилендарски 16

Telephone:

-

Web:

-