ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ БЕЗМЕР се занимава с растениевъдно стопанство.

Производство и продажба на едро на житни и маслодайни култури.

Земеделската кооперация в с. Безмер произвежда висококачествени продукти с гарантиран произход.

В тази насока ползваме последните световни тенденции в земеделското производство и приоритетите, налагащи екологично и чисто земеделие.

Открили сме технически и технологични моменти от земеделското производство, които ще доведат до повишаване на неговата рентабилност, качеството на земеделската продукция и обуславят собствен почерк в работата на дружеството.

 

Адрес:

Our Address:

с.Безмер, общ.Тервел

Telephone: