Фирма Евро Инженеринге специализирана в областта на мълниезащитата и заема водещо място в нея.

Нашият екип  има натрупан богат опит в използването на модерните системи за мълниезащита, които отдавна вече са и в България. Използването на новите технологии ни убеди, че при подбора на такива средства, внимателно трябва да се оценява съчетанието между ефективност, качество и цена. В дългогодишната си дейност, ние успяхме да постигнем разумен баланс между тези три основни фактори и така да спечелим доверието на клиентите си, които представляват знакови фирми в българската икономика и в други сфери на обществения живот.

Евро Инженеринг разполага с много добре подготвени специалисти, които винаги са на разположение компетентно да Ви подпомогнат да направите най-целесъобразния за Вас избор на елементи и/или уредби за мълниезащита. Нека бъдем прагматични и да мислим в аванс – това ни подсказва и природата!

Едни от модерните съвременни средства за мълниезащита са мълниеприемниците с изпреварващо действие. За разлика от традиционните конвенционални мълниеприемници, те са сложни и специфични технически съоръжения,осигуряващи  мълниезащита не само на  защитавания обект, а и на прилежащите към него съоръжения и пространства. За това, мълниеприемниците с изпреварващо действие се предлагат с дългогодишен гаранционен срок.
Ние създадохме наша марка мълниеприемници с изпреварващо действие- „ЕВРОСТАР“. 
Те притежават сертификат за качество ISO 9001:2008, с който успешно се продават на вътрешния и международния пазар.

 

 

ЕТ “ЕВРО ИНЖЕНЕРИНГ – ХРИСТОМИР НИКОЛАЕВ” е създадената през 1990 г. от доктор на техническите науки, инж. Христомир Николаев Иванов. Една от първите частни инженерингови фирми в страната, използващи съвременни способи и средства в областта на проектирането и изграждането на мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства с висока степен на риск за хора и животни.

  • Фирмата притежава 25 годишен опит в проектирането, доставката, монтажа и сервиза на мълниезащитни и заземителни уредби от конвенционален тип (с мълниеприемник или мрежа) и с изпреварващо действие, както и на системи за защита от вторични въздействия на мълнии – атмосферни и комутационни пренапрежения (токови удари). Освен това, от няколко години насам, фирмата осъществява контрол на състоянието на електрически подстанции, електропроводи и електрически мрежи(ниско, средно и високо напрежение) на големи обекти и региони в страната. Показател за качеството на нашата работа е големия брой референции, получени от фирми-наши клиенти.
  • Системата за управление на качеството е сертифицирана съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008.
  • Фирмата членува в: Камарата на строителите, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Българския институт по стандартизация, Технически комитет – 49 и др.
  • От пролетта на 2008 г. на фирмата е присвоен NCAGE код (00J9U – код) на производител/ доставчик по Кодификационната система на NATO.
  • Фирмата инвестира и съвместно с учени от ТУ – София и БАН разработва редица иновационни научно-технически проекти в областта на мълниезащитата.
  • От колектив на фирмата е разработен Проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2004 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства, който е приет от възложителя – МРРБ и КИИП и е доказателство за нейното признание в средите на специалистите от бранша.

 

УСЛУГИ:

 

 

Адрес:

Our Address:

София, бул. Цариградско шосе 131

Telephone: