Овощен Разсадник ЕТ „Стоян Господинов“
Още преди да тръгна на училище, с калем от вкусната кайсия на съседа в родното ми с. Пъстрогор, Свиленградско, и със силният дядов ген, започнах присаждането на овощни дръвчета. Работих като механик и конструктор във военен завод „Арсенал“ и нито за миг не съм спирал да се занимавам със земеделие.

Първо отглеждах зеленчуци в двора в с. Крън, Казанлъшко, от където е съпругата ми. От 1981г. присаждам овощни дръвчета, но само като хоби. През 1991г. създадох собствена фирма ЕТ „Стоян Господинов“, като преди това преминах през специално обучение в овощарският институт в Пловдив, което ми дава правото да произвеждам овощни дръвчета. Започнах с разсадник от 10дка наследствена земя край с. Крън. В началото ми се виждаха много, в момента разполагам с 1100дка собствена земя. Разполагам със собствена база за подложки – 35дка и за калеми – 25дка.

Притежавам лиценз за производство и търговия с овощен разсад. Разсадникът е един от най-големите в България, произвежда между 150 000 и 200 000 облагородени овощни дръвчета от 14 овощни вида и над 100 сорта, като поддържаме калеми за още 150 сорта.

С овощен разсад на фирмата има създадени овощни градини във всички райони на България, както в Румъния и Швейцария.

ScreenHunter_5340 Mar. 23 13.51

 

 

 

ПРАСКОВА:

ЛАСКАВА
ЕВМОЛПИЯ
ГЛОУХЕЙВЪН
РЕДХЕЙВЪН
КАТЕРИНИ
АНДОРОС

ДЮЛЯ:

ХЕМУС
ПОРТУГАЛСКА

БАДЕМ:

НИКИТСКИ
СТАРТ

ДРЯН:

КАЗАНЛЪШКИ КРУШОВИДЕН
ШУМЕНСКИ ЦИЛИНДРИЧЕН
ПАНЧАРЕВСКИ

НЕКТАРИНА:

ФАНТАЗИЯ

ДРУГИ:

АРОНИЯ
РАЙСКА ЯБЪЛКА
ХИНАП

ScreenHunter_5346 Mar. 23 13.58

 

 

Засаждане
Овощен Разсадник ЕТ „Стоян Господинов“
Засаждане на овощното дъръвче (за любители овощари)
При засаждане към горната почва се прибавя 0.5кг. супер фосфат, 0.250кг. калиев тор /замества се с 1кг. дървесна пепел, ако имате такава/ и 1 кофа угнил оборски тор. След запълването на дупката почвата се затъпква добре, полива се с 1 кофа вода, когато водата попие, отгоре се хвърлят още 2-3 лопати почва.

Засаждане на овощното дъръвтае (в овощни масиви)
Прави се почвен анализ на площите за засаждане (PH и запасеноста на почвата с хранителни елементи). Почистване на площите от дървета, храсти и по-големи твърди предмети. Предсеидбено торене с минерални торове. Риголване на дълбочина от 60см. до 80см. Подравняване на терена. Маркиране местата за засаждане. Изкопаване на посадъчните ямки на дълбочина 50-60см (може да стани механизирано с ямокопател/свредел/ с диаметър 60см). Същинско засаждане.

Растояние за засаждане на отделни видове и сортоподложки
Ябълки:
Подложка ММ 106 – 4 х 2,5м
Подложка М9 – 4 х 1.5м

Круши:
Подложка ВА – 29 – 4 х 2,5м
Подложка Дива круша – 8 х 7м

Дюля и Мушмула:
Подложка ВА – 29 – 4х 4м

Череша:
Подложка махалебка – 6 х 5м

Вишна:
Подложка махалебка – 6 х 5м

Кайсия и Слива:
Подложка джанка – 6 х 5м

Праскова:
Подложка праскова – 4 х 4м

Лешник: 5 х 3м

Дрян: 4 х 2.5м

Адрес:

Our Address:

Казанлък