ЕЛКОТЕХ – СИНХРОН ООД е регистрирана, като самостоятелна такава на 07.08.2000 г. с решение №957 на Силистренския Окръжен съд по фирмено дело №383/2000. Седалището на дружеството е: град Силистра, Западна промишлена зона, ПК 128. Предметът на дейност на дружеството е производство на eлектрически материали и инструментална екипировка. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2000.

Водещо направление в дейността на дружеството е разработване, усвояване и производство на електрически материали. До момента фирмата има усвоени над 65 артикула подвижни електрически разклонители и удължители, които успешно реализира в големите търговски вериги в Р.България и в страни от ЕС.
Моделите и промишлените образци на фирмата се отличават със съвременен дизайн и ергономичност. Последните отговарят на изискванията на БДС и стандартите на ЕС за продукти от този клас. Основната номеклатура продукти притежават сертификат за безопасност и качество VDE, а продуктите с вградена защита против импулсни пренапрежения и мълнии, аналогичен сертификат от IMQ – Италия. Всички продукти на фирмата притежават вградена система за детска защита и са резултат от дългосрочното сътрудничество на съдружниците в Елкотех – Синхрон ООД с белгийската фирма Шакон.

Новост в номенклатурата на Елкотех – Синхрон ООД са серията елктрически разклонители с вградена защита против импулсни пренапрежения и мълнии и серията електрически разклонители с вградена напреженова защита, задействаща се при напрежения над 260 V~ и под 180V~. , които пусна на българския пазар през 2007 г.

Адрес:

Our Address:

Силистра, Западна промишленна зона, П. К. 128