ЕLIMA BG предлага инжeнерингови услуги и извършва комплексно обслужване – проектиране, изграждане, пускане в експлоатация и абонаментно обслужване на енергийни обекти и съоръжения – възобновяеми източници, вътрешни инсталации, електропроводни линии 20 kV и 1 kV, трансформаторни постове, комплектни разпределителни уредби 20 kV и др. Оценена и одобрена за съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 ; EN ISO 9001:2008; БДС EN ISO 9001:2008. Притежава Удостоверение от камарата на строителите в България в уверение на това че е вписана в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи Трета категория. Член е на Камарата на строителите в България, Българската фотоволтаична асоциация; Българската вятърна асоциация. Фирмата реализира дейността си чрез централния си офис в гр. Бургас и базата си в гр. Айтос.

ЕLIMA BG разполага с експертни екипи, които разбират нуждите на своите клиенти и притежават необходимата квалификация и опит. На всеки клиент се предоставя възможност да получи консултации по проектирането и избора на съоръжения, монтаж, абонаментно обслужване, техническа информация и гаранции. В нашият екип са дипломирани инженери със специалности «машини и апарати», «машини», като всички те са с пълна проектантска правоспособност. Проектантската дейност се извършва от висококвалифицирани фирмени специалисти, използващи модерна техника и софтуер и е в съответствие с всички съвременни действащи нормативи.

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
• Проектиране на фотоволтаични централи на земя и покрив;
• Проектиране на автономни фотоволтаични системи;
• Проектиране на хибридни фотоволтаични системи;
• Изграждане на фотоволтаични системи;
• Настройка и пуско- наладъчни работи на фотоволтаични системи.

РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ
• Периодични прегледи, абонаментно обслужване и сервиз на фотоволтаични системи;
• Дистанционно операторско и диспечерско обслужване на фотоволтаични системи и администриране;
• Диагностика на фотоволтаични централи и инсталации;

ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ И ВЪТРЕШНИ ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ
• Проектиране и изграждане на външно ел.захранване в т.ч. трафопостове;
• Проектиране и изграждане на вътрешни елктрически инсталации за обществени сгради и жилища;
• Извършва ремонт и подмяна на външни ел.захранвания в т.ч. трафопостове и вътрешни ел.инсталации, ел.табла при саниране на сгради;

  • Осъществява надзор на нови и сапортира изградени обекти до получаване на разрешително за ползване;
  • Консултира фирми и граждани при подготовка на документи за електроразпределителните дружества;
  • Предлага услуги с автовишка и тежкотоварни автомобили.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

• Консултира , подпомага и извършва дейности при обследване на сгради и жилища за енергийна ефективност и изготвяне на енергиен одит.
ТЕХНИЧЕСКИ ОЦЕНКИ И КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТИ
• Предпроектно проучване;
• Изготвяне на техническо задание

 

 

Адрес:

Our Address:

Бургас, ул. Александровска 34, ет. 2

Email: