Еко Енергия Солар ЕООД е консултанска компания, специализирана в разработ-ването на проекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. Създадена през 2009г. фир-мата предлага оптимални решения при проектиране, доставка, изграждане, въвеждане в експлоатация и поддръжка на фотоволтаични системи.
Фирмата извършва предпроектни и съпътстващи проекта дейности:

 

– Откриване на подходящи терени за изграждане на фотоволтаични паркове и водно-електрически централи.

– Проучване на възможностите за присъединяване към електропреносната и електроразпределителната мрежа.

– Търсене на подходящи решения за осъществяване на връзките към съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

– Изготвяне и комплектоване на цялостната документация, свързана с административните процедури по оценка на въздействието върху околната среда, смяна на предназначението на земеделска земя, цялостно проектиране до получаване на разрешение за строеж. Фирмата доставя необходимото оборудване и изгражда проектираните обекти до въвеждане в експлоатация.

– Провежда обучения, съобразени с конкретните нужди на клиентите.

Еко Енергия Солар ЕООД предлага инженерни решения с постигнато върхово качество.

 

Продукти

Инфрачервени отоплителни панели
Инфрачервени отоплителни панели

виж повече

Керамични отоплителни панели
Керамични отоплителни панели

виж повече

Хибридни соларни панели
Хибридни соларни панели

виж повече

Фотоволтаични панели
Фотоволтаични панели

виж повече

Соларни бойлери за топла вода
Соларни бойлери за топла вода

виж повече

Инвертори за автономни системи
Инвертори за автономни системи

виж повече

Хибридни инвертори
Хибридни инвертори

виж повече

Мрежови инвертори
Мрежови инвертори

виж повече

Контролери за соларни системи
Контролери за соларни системи

виж повече

Преносими фотоволтаични панели за каравани, къмпинги и др.
Преносими фотоволтаични панели за каравани, къмпинги и др.

виж повече

 

УСЛУГИ:

1. Избор на подходящ терен – необходимо е безпрепятствено изложение – посока юг и да се намира в близост до електропреносна мрежа – 0,4 k V или 20 k V.

 

2. Изработка на предпроектно проучване и соларен одит

Предпроектното проучване се извършва с цел да се установи начина на застрояване, параметрите на инвестиционното намерение и очакваните финансови резултати от дейността.

Соларният одит показва ефективността на слънчевата радиация за конкретно избрания терен. Гарантират се финансовите резултати от дейността.

 

3. Подаване на документи за виза за проектиране от Гл.Архитект

 

4. Подготовка на необходимите документи за становище от РИОСВ.

 

5. Подготовка на необходимите документи за становище от електро разпределителното дружество.

 

6. Изработка на технически проект, съгласуване и получаване на разрешение за строеж от Гл.Архитект

 

7. Доставка на оборудване

 

8. Монтажни дейности

 

9. Въвеждане в експлоатация

 

 

Предпроектни и съпътстващи проекта услуги

Еко Енергия Солар ЕООД предлага оптимални решения при проектирането, доставката, изграждането, въвеждането в експлоатация и поддръжката на фотоволтаични системи.

 

Предпроектни и съпътстващи проекта дейности:

 

– Откриване на подходящи терени за изграждане на фотоволтаични паркове и водно-електрически централи.

 

– Проучване на възможностите за присъединяване към електропреносната и електроразпределителната мрежа.

 

– Търсене на подходящи решения за осъществяване на връзките към съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

 

– Изготвяне и комплектоване на цялостната документация, свързана с административните процедури по оценка на въздействието върху околната среда, смяна на предназначението на земеделска земя, цялостно проектиране до получаване на разрешение за строеж. Фирмата доставя необходимото оборудване и изгражда проектираните обекти до въвеждане в експлоатация.

 

– Провежда обучения, съобразени с конкретните нужди на клиентите.

 

Еко Енергия Солар ЕООД предлага инженерни решения с постигнато върхово качество.

Адрес:

Our Address:

София ул. Блага Димитрова 37

Telephone: