СД ЕКИП 2000 – КОТОВ С-ИЕ е частна компания, основана през юли 1999г, в отговор на необходимостта от модернизация на железниците в България и нарасналата необходимост от опитни специалисти в областта на инженерната геодезия в транспортното строителство.

• Персоналът се състои от десет високообразовани служители – шест инженери транспортно строителство, един компютърен специалист, един икономист и двама общопрактикуващи асистенти.

• Фирмата има един офис в София, оборудван със съвременна компютърна техника, геодезическа апаратура и модерен софтуер. В областта на жп строителството и проектирането дружеството използва американския софтуер Bentley OpenRail Designer.

 УСЛУГИ

Проекти за строителство на нови и ремонт на съществуващи железопътни линии и гари.

Проектиране на трамваен релсов път и метрополитен

Шениране и репериране на железопътни линии, гари и прилежащите им съоръжения.

Проекти за укрепване на слаби места, свлачища и за снегозащита за железопътната и пътната инфраструктура.

Изготвяне на проекти на отводнителни съоръжения.

Геодезическо обслужване в областта на ниското и високото строителство. Инженерна геодезия.

Комплексни геодезически задачи.

Компютърна обработка и CAD системи. Цифрови модели.

Обучение на кадри и специалисти.

Изготвяне на тръжни документи и технически спецификации.

Консултантска дейност.

Представител на НАСИКАЛНИЯ ПОДКЛАДОВ АД –ПОЛША

Доставка на импрегнирани дървени траверси – нормални, стрелкови и мостови. Внос от Полша.

Opening Hours

Monday

8:00 - 18:00

Tuesday

8:00 - 18:00

Wednesday

8:00 - 18:00

Thursday

8:00 - 18:00

Friday

8:00 - 18:00

Saturday

почивен ден

Sunday

почивен ден

Адрес:

Our Address:

София, бул. Ген. Тотлебен №71-73, ет. 5

Telephone: