Домът за медико – социални грижи за деца – Варна е открит на 17 ноември 1953 г. Той е структуриран в системата на Министерството на здравеопазването, разполага със 180 места за деца и в него работят 170 високо квалифицирани медицински и немедицински кадри – лекари, медицински сестри, рехабилитатори, кинезитерапевти, специални педагози, логопеди, монтесори терапевти, психолози и др.

Всекидневно, 24 часа в денонощието, те се грижат за децата от Дома.
Към комплекса е създаден Център за ранна интервенция и рехабилитация, който работи вече 18 години и обслужва около 300 деца годишно.

В него се извършва ранна интервенция и рехабилитация, диагностика, ранно лечение на деца с увреждане на централната нервна система – обикновено детска церебрална парализа, увреждане на нервната периферна система – родово травматични увреждания, вродени, генетични, ортопедични заболявания, увреждания след хирургични интервенции, ортопедични и неврологични.

Предлага се кинезитерапия, физиотерапия, ерготерапия, водолечение, механотерапия.

Центърът осигурява подкрепа и опора на семействата на тези деца в процеса на рехабилитация, обучава родителите като ко-терапевти във времето на рехабилитационния процес. Децата от Варна ползват услугите почасово, а тези от страната се настаняват заедно с майката или с придружител.

Престоят, прегледите, консултациите, всички рехабилитационни услуги са напълно безплатни.

В Дома за медико-социални грижи за деца – Варна има и Дневен център за деца от 0 до 7 години с увреждания на опорно-двигателния апарат от периферен или централен произход, с или без психични затруднения.

В него се осигуряват общи грижи и специфична рехабилитация, които са безплатни за всички деца.
В комплекса има и Отделение за недоносени деца. То е единственото във Варна, в което майката се настанява заедно с бебето.

Заведението се финансира планово от републиканския бюджет, заедно с това се радва на вниманието на своите дарители, сред които:

* Лайънс клуб – Варна
* Хотел “Мелия”
* Фрапорт Туи Стар Еърпорт
* ДП”Ръководство въздушно движение”
* Фондация “Св.св.Константин и Елена”
* Дружество “Майка”
* Девня”Цимент”
* Пристанище – Варна
* Върховен административен съд
* Ротари клуб
* Клуб за народни танци “Моряците”
* Служители банка ДСК
* НАСА-Д ООД
* Борди-ООД
* Еко Фууд-ООД
* Eко Варна-ЕАД
* Черноморски водолазен център-ООД
* СБМ “Интернешънъл”
* Клиин Сървиз 1-ООД

Домът работи в близко сътрудничество с общински, правителствени и неправителствени организации, като:

* Общински служби
* Социално подпомагане

 

Мисия и цели

 

МИСИЯ
Утвърждаване на Дома за медико-социални грижи за деца гр.Варна, като основен доставчик на медицински дейности за деца с увреждания, хронични заболявания и рискови новородени. Осигуряване на оптимално медицинско обслужване, общи грижи и среда за достоен живот на децата.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
Съгласуване качеството на медицинската дейност с най-добрите европейски практики и световни стандарти.
Ранна интервенция като превенция на детското здраве.
Поддържане на широк спектър от дейности, отговарящи на нуждите на семействата с деца с проблеми в развитието и като вид превенция на изоставянето.
Подкрепа и обучение на родителите.
Изграждане и усъвършенстване на информационна система за обезпечаване на работния и управленски процес.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ
Оптимизиране и модернизиране на материално-техническата база на ДМСГД-Варна.
Осигуряване на вътрешно пространство, обзавеждане и хигиенни помещения за по-големи деца (над 8 – годишна възраст).
Продължително и продължаващо обучение на специалистите от ДМСГД-Варна.
Разширяване на Центровете за прием на деца с медицински потребности, отглеждани в семейна среда, с цел осигуряване на достъп до високоспециализирана медицинска, психо-социална, логопедична, кинезитерапевтична рехабилитации.
Сформиране на мобилни групи.
Разширяване спектъра от апаратура от ново поколение.
Разширяване екипа от специалисти.

 

Адрес:

Our Address:

Варна, ул. Овеч 2