Специализирана фирма Добри Панов ЕТ, развиваща дейност в областта на строителството и електромонтажите.

Добри Панов ЕТ се наложи и утвърди на българския пазар, посредством високото качество на предлаганите услуги.

Фирмата предлага следните услуги:

  •     изработка и ремонт на кабелни линии,
  •     трафопостове,
  •     подстанции с ниско и високо напрежение,
  •     ел. инсталации
  •     машини за подстанции.

Адрес:

Our Address:

Варна, ул. Оборище 36

Web:

-