Диагностично – консултативен център „Александровска” е създаден с цел да се осигури свободен и разширен достъп на пациентите до специалистите на Университетска болница „Александровска”, голяма част от които са хабилитирани щатни служители на болницата с по две и повече клинични специалности (основна и профилни).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

По-голямата част от кабинетите са разположени в сградата на центъра, дру­ги, поради спецификата на заболяванията, са разкрити към някои от профилираните клиники – алергология, детски болести, психиатрия, хирургия, урология и др.

ДКЦ „Александровска” има сключен договор със Здравната каса за извършване на консултативни прегледи, клинико-лабораторни, рентгенови, патоанатомични, микробиологични и имунологични изследвания, тестване с алергени, физиотерапевтични и други здравни услуги.


Центърът разполага с високоспециализирана апаратура за диагностично уточняване (ядрено-магнитен резо­нанс, компютърен томограф, ехограф, ехокардиограф, остеометър, доплер-сонограф, мамограф, дерматоскоп, компютърен рефрактометър, очен лазер, апарат за уродинамични изследвания и диагностика, холтери (за ЕКГ и за кръвно налягане) и има разрешение за оказване на високоспециализирана диагностично – консултативна доболнична помощ по следните специалности:

В ДКЦ „Александровска” се извършва диспансеризация на определени контингенти, експертиза на работоспособността и други медико-биологични инструментални изследвания и дейности.

Центърът разполага с обща ЛКК и специализирана ЛКК по неврология, осигуряващи продължителен домашен отпуск на пациентите за лечение и възстановяване.
Извършват се и профилактични прегледи съгласно изискванията на службите по трудова медицина.

КАБИНЕТИ:

Лични лекари

Д-р Павлина Здравкова

кабинет № 22 /А и Б/
специалност: вътрешни болести и обща медицина
понеделник, сряда и петък 8.00 – 13.00 ч.
вторник и четвъртък 14.00 – 19.00 ч.
тел. 02/9230 806

Д-р Катрин Караджова

кабинет № 21
четни дати 08.00 – 13.00 ч.
нечетни дати 14.00 -19.00 ч.
тел. 02/9230 957

Лаборатории

Адрес:

Our Address:

София, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1

Telephone:

-