Мисията на ДГ “Радост” е насочена към ранно формиране на мотиви за учене, гарантиращи трайно положително отношение към тази дейност и поставяне на солидна основа мотивацията за учене през целия живот, в рамките на взаимодействието между семейството и детската градина като институция, училището, общността и обществото като цяло.

Визията е насочена към осъзнаване и осмисляне на взаимодействието между социалните фактори:

Детска градина – Семейство – Обществен съвет – Институции, като партньори в провеждането на различните дейности.

МИСИЯ:

Ранно формиране на мотиви за учене, гарантиращи трайно положително отношение към тази дейност и поставяне на солидна основа мотивацията за учене през целия живот, в рамките на взаимодействието между семейството и детската градина като институция, училището, общността и обществото като цяло.

  • За децата – да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете; да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие; да осигурява за всяко дете един желан свят, на детско щастие, свят на радост, уют и душевен комфорт. Да изгради личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.
  • За работещите в детската градина – да ги мотивира да реализират в най-висока степен уменията си, като им осигурява възможност за професионално – творческа изява и подкрепа.
  • За родителите – да осигури за родителите спокойствие за живота, здравето и възпитанието на децата им и ги убеди, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.
  • За всички, които ни партнират –да преоткрият късче от собственото си детство и да бъдат с нас. Нека всички заедно да вървим напред в името на най – святото – ДЕТЕТО!

ВИЗИЯ:

Насочена е към осъзнаване и осмисляне на взаимодействието между социалните фактори: Детска градина – Семейство – Обществен съвет – Институции, като партньори в провеждането на различните дейности.

  • Предпочитана среда за 2–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие. Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно. Място където обогатяваме детските компетентности, разчитайки на потенциала на всяко дете.
  • Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация Можещи, знаещи, квалифицирани и учещи се педагози с поглед напред към иновациите, технологиите и новите предизвикателства в предучилищния сектор , удовлетворени от работата си.
  • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация. Предпочитан избор на родителите – съвременна и конкурентноспособна алтернатива за възпитание и обучeние на децата, съхраняваща детската уникалност, природа, общочовешки ценности и традиции.

 

Адрес:

Our Address:

Сандански, ул. Солунска №35

Telephone: