ДЕТСКА ГРАДИНА 151 ЛЕДА МИЛЕВА се намира в гр.София, район Оборище на адрес:  ул.“Мърфи“ No 1, 1

Директор: Мирела Гошкарян 

 ДГ  151 Леда Милева е целодневна детска градина с общинско финансиране.

Филиал – ул. „Оборище“ № 96

Филиал – ул. „Мърфи“ № 1

 

Екип

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Вяра Богатева е директор на 151 ДГ „Леда Милева“.

Тя е с докторска степен в катедра по предучилищно образование на СУ „Св. Климент Охридски” и е завършила специален изследователски курс в докторантската програма на Института по образованието – Университет в Лондон (Institute of Education – University of London).

Преподавател над 3 години в Софийския университет в областта на теорията и технологиите на семейното образование. Завършила е магистърска степен по предучилищна и начална училищна педагогика и бакалавърска степен по специална педагогика.

Д-р Вяра Богатева е опитен учител с 10 години работа в областта на педагогиката, половината от които като мениджър на интернационални образователни институции. Автор на различни статии и образователно помагало за деца от предучилищните групи „Семеен свят“.

Opening Hours

Monday

7:00 до 19:00

Tuesday

7:00 до 19:00

Wednesday

7:00 до 19:00

Thursday

7:00 до 19:00

Friday

7:00 до 19:00

Saturday

-

Sunday

-

Адрес:

Our Address:

София, п.к. 1505, ул. „Оборище“ №94-96