Доц. Лаура Андреева – Нашият екип има за цел да предостави на всеки пациент възможно най-ефективното, качествено и индивидуализирано ортодонтско лечение.

Квалифицираният персонал и приятната атмосфера на нашия кабинет ще Ви даде нужната сигурност в успеха по пътя към здравето на цялата уста и хубавата усмивка. Добре дошли!

Доц. Лаура Андреева е завършила Факултета по Дентална Медицина – София през 1983 година с отличие. Има специалности по:
•    социална медицина и организация на здравеопазването (1990 година)
•    ортодонтия (1992 година)
•    обща дентална медицина (2005 година)
Дългосрочна специализация е провела в Кралския Университет на Лиеж – Белгия през 1996 година. През 2003 година защитава докторска работа на тема Показания за лечение на отделната зъбна дъга в ранно смесено съзъбие.

През 2005 година става доцент по ортодонтия във Факултета по Дентална Медицина, където е и преподавател. Доц. Лаура Андреева е президент на Българското Ортодонтско Общество, президент на българския филиал на Академията Пиер Фошар, член на Световната и на Европейската Ортодонтска Асоциация.

Д-р Виктория Гургуриева е завършила Факултета по Дентална Медицина – София през 2007 година. По настоящем докторант по Ортодонтия във Факултета по Дентална Медицина – София.

Нашият екип редовно посещава местни и международни ортодонтски събития и конгреси, за да обогатява уменията и знанията си в прилагането на най-новите методи и технологии.

Доц. Лаура Андреева предлага следните услуги:

Проф. Лаура Ст. Андреева DDS, PhD, DSc
Собственик на клиниката

Проф. Д-р Лаура Андреева е завършила Факултета по Дентална Медицина – София през 1983 с отличие. Има специалности по:

• социална медицина и организация на здравеопазването (1990 г.)
• ортодонтия (1992 г.)
• обща дентална медицина (2005 г.)

Дългосрочна специализация е провела в Кралския Университет на Лиеж – Белгия през 1996 год.
През 2003 год. защитава докторска работа на тема „ Показания за лечение на отделната зъбна дъга в ранно смесено съзъбие”.
През 2005 става доцент по ортодонтия във Факултета по Дентална Медицина, където е и преподавател.
Доц. Лаура Андреева е президент на Българското Ортодонтско Общество, президент на българския филиал на Академията Пиер Фошар, член на Световната и на Европейската Ортодонтска Асоциация.

Д-р Виктория Гургуриева-Иванова, DDS,PhD
Специалист Ортодонт

Д-р Виктория Гургуриева е завършила Факултета по Дентална Медицина – София през 2007.
По настоящем докторант по Ортодонтия във Факултета по Дентална Медицина – София.
Нашият екип редовно посещава местни и международни ортодонтски събития и конгреси, за да обогатява знанията и уменията си в прилагането на най-новите методи и технологии.

Мария Михайлова – мениджър

Диляна Цветкова – ортодонтски зъботехник

Адрес:

Our Address:

София, ул. Н. В. Гогол 23