Мисията на болницата да бъде водеща в майчиното и детското здравеопазване е белязана от историята и предопределена от амбицията и способностите на целия екип на II САГБАЛ „Шейново”.

II САГБАЛ „Шейново” ЕАД е да предоставя достъпни, своевременни, безопасни, достъпни и качествени здравни услуги на пациентите си.

Във II САГБАЛ „Шейново” се работи и по превенция и профилактика на онкологичните заболявания и безплодието.

С грижа за пациентите си, болницата работи с иновационни технологии в областта на акушерството и гинекологията.

II САГБАЛ „Шейново” се утвърждава и като база за обучение в областта на акушерството, гинекологията и неонатологията.

Процедури за борба с болката

Диагностиката и лечението на болката са неизменна съставна част от цялостните медицински грижи във Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД. Болката се оценява по визуално-аналогова скала от 1 до 10 и се документира както количествено така и в контекста на нейното влияние върху функционалното състояние на пациентите.

В болница „Шейново“ прилагаме мултимодален подход за лечение на болката чрез използването на различни медикаменти и техники в съответствие със съвременните стандарти. Облекчаването на болката и последващото увеличаване на комфорта на пациентите ни са важни етични цели за целият екип.

Данни за смъртността за последната година

До м. Декември 2019г. във II САГБАЛ „Шейново” има родени 2020 деца.

За 2019 в болницата име нулева смъртност при майките и при гинекологичните пациентки. Има 5 мъртвородени бебета от тях 3 са доносени, 1 недоносено – II степен и 1 недоносено – III степен, и две починали живородени недоносени – III степен. Перинаталната детска смъртност е 5 на 1000, този показател за болницата е по-нисък от средния за страната.

Данни за вътреболнични инфекции

До последното тримесечие на 2019г. са регистрирани три случая на вътреболнични инфекции.

Данни за непланирани повторни операции

Процентът на оперативни усложнения за 2018 г. е изклчително нисък и най-често касае малки усложнения свързани с кожния разрез (хематоми, дехисцинция). Такива случаи за 2018 г. във I САГБАЛ “Шейново” има общо 15.

По-тежки усложнения свързани с повторна клапаротомия в болницата е имало в три случая – при онкологични  и гинекологични операции и два случая при цезарово сечение, при които в единия случй имаше хематом в матката, а във втория – поради атомия, се наложи да си извърши постпартална хистеректомия.

Отделения

Адрес:

Our Address:

София, ул. ШЕЙНОВО No 19