Какво е биологичното земеделие?

Биологичното земеделие е ориентирано към опазване и съхраняване на природните ресурси и осигуряване на здравословен и природо-съобразен начин на живот. Основна цел на биологичното земеделие е производството на висококачествени биологични продукти, задоволяване на нарастващото им търсене на международния и вътрешен пазар, и осигуряване на суровина за производството на пълноценни и качествени храни.

Снимка на GIMEL ORGANIC.

Призводството

Производството на биологични продукти се различава от традиционното селскостопанско земеделие. То изисква устойчиво оптимизиране на биологичните процеси, така че биоравновесието в органичните системи да се поддържа трайно и стабилно. Контролът при биологичното земеделие се извършва не само върху крайния продукт, но и върху метода на неговото отглеждане. Всички производители и преработватели на органични продукти са обект на контрол от независими сертифициращи органи, следящи за спазването на законовите разпоредби за органично земеделие.

 

Адрес:

Our Address:

София бул . Арсеналски 21

Telephone:
Web:

-