Вим 08 ЕООД – митнически услуги град София

♦ Подготовка на различни видове митнически, търговски и транспортни документи
♦ Изготвяне на декларации, сертификати и удостоверения
♦ Превод и легализация на необходими за транзакцията документи
♦ Изчисляване на обема на съответните такси, мита, акцизи
♦ Юридически консултации във връзка с релевантните за казуса митнически нормативи и действащо законодателство, консултации относно различните външнотърговски операции и режими и др.
♦ Улесняване на комуникацията между вносител/износител и държавните органи
♦ T2L
♦ Документи за митница
♦ Митническо представителство
♦ Електронно деклариране
♦ Електронен TIR
♦ Митнически услуги

Адрес:

Our Address:

м. МБ София Изток, Кремиковци, ТИР-паркинг

Web:

-