Логопедични кабинети Бърборино предлагат диагностициране и третиране на различни видове говорни и езикови проблеми в Пловдив. Процесът на терабия се извършва по индивидуална програма, която се изготвя с определени цели, които зависят с различните индивидуални психични особености на терапевтираното лице. Може да се консултирате с логопед при наличие на различни възможни симптоми като липса на говор на 2 годишна възраст, ако детето не задава пояснителни въпроси като Какво е това и Защо, носово говорене и др. За повече информация относно различните терапии и услуги може да посетите сайта ни LogopedPlovdiv. com.

Адрес:

Our Address:

Пловдив ул. „Съединение“, 4023 кв. Капитан Бураго - А7,

Telephone:
Email:

-