РК на БЛС – Сливен е наследник на създадения през 1901г. Български лекарски съюз,чиято организация и функции бяха възстановени след повече от 45 годишно прекъсване.Понастоящем работата на БЛС е регламентирана със специален закон и се ръководи от одобрен от Националния събор устав , като всяка колегия има регионален такъв, одобрен от Общото събрание на колегията и съобразен с устава на БЛС.

УС на РК на БЛС Сливен :

Председател:
Д-р Богдан Кирилов Сотиров
УИН 2100000045
e-mail: bogdansotirov@abv.bg

 

Зам. Преседатели:
Д-р Христо Тодоров Василев
УИН 2100000682
e-mal: vasilevhristo@abv.bg

 

Д-р Росица Михайлова Райнова
УИН 2100000563
e-mail: rosica_rajnova@abv.bg

 

Организационен секретар:
Д-р Люба Николай Бъчварова
УИН 2100000384
e-mail: l_bachvarova@abv.bg

 

Членове:
Д-р Юлия Бянкова Бянкова
УИН 2100000693
e-mail: ybiankova@abv.bg

 

Д-р Тодор Иванов Суванков
УИН 2100000655
e-mail: tsuvankov@abv.bg

 

Д-р Евгени Христов Режев
УИН 2100000772
e-mail: evgenirejev83@gmail.com

 

Д-р Коста Атанасов Къчев
УИН 2100000365
e-mail:kak65@mail.bg

 

Д-р Бианка ХристоваТинева-Руманецова
УИН 2100000041
e-mail:bianka_2000@abv.bgАдрес:

Our Address:

ул.Христо Ботев № 1