Торът БУРАЛЛ се предлага на пазара от фирма БУРАЛЛ ООД, град Варна и е универсален, подходящ за всички култури, микротор за листно торене, съдържащ основни и второстепенни хранителни елементи с микроелементи за листно подхранване. При съвременното интензивно земеделие, продължителното торене само с минерални торове, влошава почвеното плодородие и храненето на растенията. Усиленото торене с макроторове влече след себе си и увеличено изнасяне от почвата на микроелементи заедно с реколтата.

Това води до умора на почвата, респективно влошаване на плодородието, до нарушаване на много от биохимичните процеси като фотосинтеза, белтъчна и въглеродна обмяна на веществата, а също така води и до възникване на хлороза, потискаща растежа и развитието на кореновата система на растенията.

Резултатът, ниски добиви, лошо качество на продукцията…

Торът БУРАЛЛ се предлага на пазара от фирма “БУРАЛЛ” ООД, гр. Варна

GSM: 0888337983

GSM: 0889903704

Какво постигаме с Буралл?

Възстановяване здравия, жизнен вид на растенията.

Силен растеж, високи добиви, качествена продукция.

Устойчивост спрямо болести, студ, суша , горещини.

Бързо преодоляване на хлорозата.

Усвояване на макроторовете при продължително засушаване.

Обилен цъфтеж и завърз при зеленчуците.

Пълно озърняване на кочаните при царевицата.

Избягване изресяването при лозите, повишава захарността, ускорява зреенето.

Максимален ефект при минимални разходи.

 

ДЕЙСТВИЕ НА МИКРОЕЛЕМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТЕЧНИЯ ТОР „БУРАЛЛ” ЗА РАСТЕЖА НА КУЛТУРИТЕ

Основополащащите начала при разработване състава на течния тор „БУРАЛЛ” бяха „ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ПЛОДОРОДИЕТО И ПОДХРАНВАНЕТО НА КУЛТУРИТЕ”

Съществуват 16 основни елемента – подхранващи вещества /нутриенти/ от значение за растежа на растенията – Въглерод, Водород; Азот; Бор; Кислород; Фосфор; Хлор; Калий; Цинк; Калций; Желязо; Магнезий; Мед; Сяра; Манган; Молибден. Тринадесет от тях се намират в почвата. Останалите три се получават главно от въздуха и водата, които се включват директно в процеса фотосинтеза

6СО2 + 12Н2О Светлина и хлорофил С6Н12О6 + 6О2 + 6Н2О

Тринадесетте елемента, които се получават от почвата могат да се систематизират в три групи: ПЪРВИЧНИ – ОСНОВНИ хранителни вещества азот -/N/; фосфор – /Р/; калий – /К/; ВТОРИЧНИ хранителни вещества – магнезий –/Mg/; калций – /Са/; сяра – /S/ и МИКРОПОДХРАНВАЩИ вещества /микронутриенти/ – Бор /В/; Мед /Сu/; Желязо /Fe/; Манган /Mn/; Молибен /Мо/; Цинк /Zn/; кобалт /Со/.

Освен чрез почвата, нутриентите /подхранващите вещества/ в течния тор „БУРАЛЛ” достигат до растящите части на растенията много бързо, чрез листата. Подаден през листата Калият гарантира активизирането на дейността на редица ензими и пълното усвояване на желязото и магнезия при образуването на хлорофила, поддържането на осмозата, регулирането на киселинно – основния баланс в клетката при биохимичните процеси.

Действието на микронутриентите съдържащи се в течния тор „БУРАЛЛ” за растежа на културите се изразява в:

БОРЪТ – необходим за синтеза на протеин и се свързва с увеличената клетъчна активност, която води до зрялост с по-голям брой цветове, плодове, по-богата реколта и по-добро качество. Оказва също влияние на метаболизма на азота и въглехидратите и осмозата в клетките. Високата концентрация на бор в разработените състави и бързото му усвояване, благоприятства залагане на плодни пъпки, реси, цъфтежа, допринася за обмяна на въглехидратите и белтъците, в образуването на растителните тъкани, в усвояването на минерални елементи.

МЕДТА – играе важна роля за растежа на растенията като ензимен активатор и като част от определени ензими, които съдействат за растителното възстановяване. Тя е много важна в репродуктивния стадий от растежа на растението и играе индиректна роля в производството на хлорофил. Медта има съществено значение за поддържане нормалната обмяна на веществата, тъй като влиза в състава на някой ферменти и характерни белтъчини и има съществено значение за повишаване на добивите, устойчивостта срещу неблагоприятни климатични условия.

ЖЕЛЯЗОТО – е в основата на образуването на хлорофил и за фотосинтезата. Желязото е активиращият елемент в няколко ензимни системи. То е важно при дишането и други окислителни системи на растенията и е жизнено важна част от кислородо-пренасящата система.

МАНГАНЪТ – играе роля в много от жизненоважните процеси при растежа. Той обикновено действа при ензимните системи на растенията, включени в разпада на въглехидратите, при азотния метаболизъм и много други процеси

МОЛИБДЕНЪТ – необходим за симбиотичното фиксиране на азот от въздуха. Той е жизненоважен за редуцирането на нитратите и при синтеза на протеин от всички растения. Молибденът играе важна роля в обмяната на фосфора и желязо, в процесите на свързване на атмосферния азот, а също и в процеса на азотната обмяна /улеснява редукцията на нитратите/. Под негово влияние растенията получават едновременно азот и фосфор и с това помага за по-пълното усвояване на фосфора от есенното торене с фосфорни торове.

ЦИНКЪТ – важен за трансформацията на въглехидратите и регулиране потреблението на захар в растенията. Той формира част от ензимните системи, които регулират растежа на растенията. Цинкът е необходим елемент при синтеза на хлорофила и нормалния растеж позволява бързо да се преодолява цинковият глад при овощните култури и да заложи повишаване на добивите при останалите култури.

КОБАЛТ – Наличието на кобалт, хром благоприятстват биохимичните процеси, като фотосинтеза, белтъчната и въглеродната обмяна, при образуването на витамин В12.

 

Начин на приложение

 

Култура
Норма, мл/дка
Брой пръскания
Фаза
Колич
мл/дка
Пшеница, ечемик
500
800
1
2
1-во
2-ро
братене
братене
10 дни преди цъфтежа
500
500
300
Царевица
500
800
1
2
1-во
2-ро
4-ти – 8-ми лист
4-ти – 8-ми лист
начало на изметляването
500
400
400
Слънчоглед
500
700
1
2
1-во
2-ро
начало на бутонизация
2-ра – 3-та – двойка листа
начало на бутонизация
500
400
300
Рапица
500
1
фаза – розетка
500
Захарно цвекло
700
2
1-во
2-ро
през май
през юли
400
300
Разсади – пипер,
домати, тютюн
900
3
1-во
2-ро
3-то
2-ри – 3-ти лист
15 – 20 дни след първото
2 -3 дни преди изнасянето
300
300
300
Развива силна коренова система. Третирането преди изнасянето може да се комбинира с пестициди
Преодолява по-лесно стреса, прихваща се по-лесно и бързо стартира с по-малко смушения
Пипер, зелен
1200
3
1-во
2-ро
3-то
след прихващане
10 14 дни след първото
след 1- ва беритба
400
400
400
Пипер, червен за мелене
1200
3
1-во
от 2 до 3
след прихващане
през интервал 10 -14 дни
400
400
Домати
2000
3 – 5
1-во
от 2 до 5
след прихващане 2-ри – 3-ти лист
през интервал 10 -14 дни
400
400
Краставици
2000
3 – 5
1-во
от 2 до 3
2-ри – 3-ти същински лист
през интервал 10 -14 дни
400
400
Краставици, оранжерийни
2000
3 – 5
1-во
от 2 до 3
начало на цъфтеж (първи завръзи)
през интервал от 15-20 дни
400
400
Овощни разсадници
Лозови маточници вкоренилища
1200
3
1-во
2- ро
3-то
при оформена листна маса
10 -14 дни след първото
10 -14 дни след второто
400
400
400
Лозя
1500
3
1-во
2-ро
3-то
при оформена листна маса
преди цъфтежа
след цъфтежа
500
500
500
Овощни култури
1200
3
1 – во
2 и 3
оформена листна маса
през интервал 10 – 14 дни
400
400
Череша, вишня
1500
3
1 – во
2 и 3
след цъфтежа
през интервал 10 – 14 дни
500
500
Праскова
1500
3
1 – во
2 и 3
след цъфтежа
през интервал 10 – 14 дни
500
500
Слива
1200
3
1 – во
2 и 3
след цъфтежа
през интервал 10 – 14 дни
400
400
Ябълки, круши
2400
3 – 5
1 – во
2 и 5
след цъфтежа
през интервал 10 – 14 дни
400
500
Бостан
2000
3 – 5
1-во
2-ро
2-ри – 3-ти същински лист
през интервал 10 – 14 дни
400
400
Картофи
1200
3
1-во
2-ро /3-то
при оформена листна маса
преди / след цъфтежа
400
400
Соя, фасул, леща, бобови
1200
1 – 3
1-во
2-ро
3-то
при оформена листна маса
преди цъфтежа
след цъфтежа
400
400
400
Фъстъци
2400
1 – 5
1-во
2-ро
от 3 до 5
6- 8 лист
начало на цъфтеж
след 15-20 дни
400
500
500
Мента
след всяка коситба
1000
1 – 2
1- во
2-ро
10 – 12 см на стъблото
след 15 – 20 дни
500
500
Зелен фасул , грах
800
1 – 2
1- во
2-ро
3 – 4 лист
след масовия цъфтеж
400
400
Готварски тиквички, тикви
1200
1 – 3
1-во
2-ро
3-то
3 – 4 лист
начало на цъфтежа
след 15 – 20 дни
400
400
400
Магданоз
1- во
2-ро
3 – 5 лист
след всяка коситба
400
400
Репички
400
1
3 – 4 лист
400
Спанак
800
1 – 2
1- во
2-ро
3 – 4 лист
след 15 – 20 дни
400
400
Моркови
800
1 – 2
1- во
2-ро
3 – 4 лист
след 15 – 20 дни
400
400
Лук, праз
1600
1 – 4
1-во
от 2 до 4
5 – 6 лист
през 14 – 15 дни
400
400
Люцерна за семе
за фураж
400
400
1
след всяка коситба
1-во
преди цъфтежа
10 -12 см на стъблото
400
400

 

 

Почвено подхранване

При хлороза
лозя на главина
на дърво
1 -3 степен
30 – 40 мл
50 – 150 ,л
4 – 6 степен
40 – 50 мл
150 – 250 мл

 

Работен разтвор: 10 – 100 л. в зависимост от техниката на изпръскване. При 400 мл/дка за гръбна пръскачка от 10 л. за необходими 40 мл концентрат.
При пръскане със самолет – работен разтвор – 5л.

 

 

Цветя – оранжерийни, градински , балконски , саксии

Вид
Начин на третиране
Доза мл/л (вода)
Хризантема
листно
2; 3; 4
Гербер, циклама, фикус, аспарагус
листно и почвено
3
Хлорофитум, хедера, пиперомия
почвено
3

 

1. При листното подхранване на хризантеми се използват нарастващи дози при следващо третиране.

2. Подхранването на оранжерийните и градинските цветя се извършва през 25 – 35 дни.

3. Стайните и балконските се подхранват листно от март до септември 2 пъти месечно; от октомври до февруари един път месечно и през 45 – 60 дни почвено.

4. В оранжерии – сутрин до 10 часа и след 16 часа. При мокри листа не се препоръчва.

5. Приготвените комбинирани разтвори от пестициди и тор трябва да се използват веднага или в рамките на 24 часа.

6. Рязан цвят – запазва се свеж и красив ако към 1л. вода се добави 1-2 мл тор. На 5-7 дни се сменя разтвора и се подрязва стеблото.

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

МИКРОТОР ЗА ЛИСТНО ТОРЕНЕ    „БУРАЛЛ”

Изттеглете го от тук (.PDF) (.DOC)

Разфасовки

Торът БУРАЛЛ се предлага в разфасовки от 200ml, 750ml, 1000ml за директно листно пръскане на цветя, и 10 литрови разфасовки за големи количества.

За повече информация, можете да се свържете с нас на следните телефони:

 

БургасGSM 0888 33 79 83                                                     доц. Д-р Любчо Любчев              liubchev@abv.bg
Белослав тел./факс 051124787; GSM 0889 90 37 04                 Недялко Либчев

Адрес:

Our Address:

Варна

Telephone: