„БУЛГАРКООП-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ“ ЕООД е дружество на Централния кооперативен съюз на потребителните кооперации в България. То е наследник на създадената в началото на 1961 година организация ВТО“БУЛГАРКООП“ с предмет на дейност износ на част от продукцията, произвеждана или изкупувана от кооперативните организации – билки, гъби, пчелни продукти, технически култури, плодове и зеленчуци. Основната дейност на дружеството продължава да е реализацията на селскостостопанска продукция, като над 85% от обема е предназначен за износ.

 

Основни позиции в номенклатурата на дрежуството са:

Маслодайни семена

Медицински растения и подправки

Пресни и преработени плодове и зеленчуци, замразени и сушени диворастящи гъби.

 

 

ПРОДУКТИ:

ТЕХНИЧЕСКИ СЕМЕНА

МЕДИЦИНСКИ РАСТЕНИЯ

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И ФЛОРАЛНИ ВОДИ

Адрес:

Our Address:

София, ул. Георги С. Раковски 99, ет. 6

Telephone: