Производство на лентови транспортьори по зададена от клиента дължина и ширина Предлагат се с голям набор от регулируеми и нерегулируеми задвижвания, над 50 вида ленти. Лентовите транспортьори могат да бъдат окомплектовани с едностранно, двустранно или тристранно водене на продукта с различни типове бързопренастроеваеми водачи. Задвижването на лентовите транспортьори се осъществява от мотор с червячен редуктор разположен под корпуса (хоризонтално или вертикално) и предаващ движението чрез зъбно – ремъчна предавка. Лентовите транспортьори се предлагат както в хоризонтално изпълнение, така и с произволен наклон на лентата. Като опция, всеки лентов транспортьор може да се окомплектова с честотен инвертор за безстепенно регулиране на скоростта, оптични датчици за автоматично пускане и спиране на лентата.

BRANCO METAL ITD – Услуги

Барабанното сито може да пресява най-трудни материали. Непрекъснатият процес на пресяване се поддържа от детектор за наличието на материал в захранващия бункер.
Ситата са проектирани на модулен принцип (могат да работят като самостоятелна единица) и се адаптират към всякакви задачи.
Барабаните/ситата могат лесно да се сменят в зависимост от спецификата на всяко приложение. Допълнителното оборудване към барабанните сита включва: почистване на барабана/ситото чрез четка или стъргалка.
Mашините са изградени на монтажна рамка (или панели), за да отговорят на специфичните изисквания на всеки индивидуален проект.
Барабанните сита на BRANCOMETAL могат са се използват в инсталации, при които пресятият материал се разтоварва в бункер или в инсталации, снабдени с конвейер за по-нататъшна обработка.
Барабанните сита имат по-опростена конструкция и начин на работа.
Окачените на панти странични панели се отварят напълно, което спомага за лесния достъп за обслужване и почистване.
Предлагаме също и всички видове – модерни лентови транспортьори, Елеватори, редлери.

Адрес:

Our Address:

Русе, ул. Александровска №1

Telephone: