Фирма “Би енд Джей Груп” ЕООД е формирана благодарение на инженерни експертни познания и умения на млади и креативни инженери, така и от опитни консултанти.
Компанията се ръководи на база международен опит, обучения, консултации както и на добри практики по Света.

Фирмата предлага иновативни проектни и строителни решения като разполага и с високопроизводителни технологии
както за проектиране така и за видео-обследване (CCTV инспекция), локализиране на течове, безизкопно
полагане на тръбопроводи и изграждане на ВиК мрежи и съоръжения.

Фирма „Би енд Джей Груп” ООД е специализирана в няколко направления:

– Проектиране на ВиК мрежи и съоръжения за големи инфраструктурни обекти;

​- Изготвяне на прединвестиционни проучвания (ПИП);

– Проектиране на Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ);

– Проектиране на Пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ), Промишлени пречиствателни станции;

– Проектиране на сградни ВиК инсталации;

– Изготвяне на цялостни инвестиционни проекти по всички части

– Консултиране при подготовка на инвестиционни проекти по всички части. Съгласуване на инвестиционните проекти;

– Видео-обследване (CCTV инспекция) на канализационни мрежи и съоръжения с роботизирана, специализирана самоходна техника последно поколение;

– Изготвяне на експертни оценки за състояние на канализационни мрежи и съоръжения;

– Почистване на канали със специализирана техника – тип почистваща машина;

– Инженеринг, строителство на ВиК мрежи и съоръжения

 

Видео обследване (CCTV Инспекция) на канализационни мрежи и съоръжения

 

Адрес:

Our Address:

София, България ул. ”Григор Начевич” №11

Telephone: