Атлантстрой ЕООД  е основана на 20 Август 2009 год.

Управител: РОСЕН ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ

Предмет на дейност:

извършване на енергийни одити, енергийно обследване и сертифициране на сгради, предоставяне на енергоефективни услуги, съгласно Закона за енергийната ефективност, строителство на сгради и съоръжения, извършване на строително-монтажни дейности, проектиране и изготвяне на техническа документация, осъществяване на инвеститорски контрол в строителството, дистрибуция и търговия, предприемаческа дейност и бизнес услуги, както и всички останали видове услуги и дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт

Адрес:

Our Address:

София, ж.к. Младост 2, бл.262, вх.5, ет.6, ап.30

Telephone:
Web:

-