“АС КЛУБ” ООД е модерна и просперираща фирма с  дългогодишен опит на пазара. Дружеството работи в 4  направления и предоставя следните услуги:

Основният предмет на дейност на дружеството е консултиране и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

 

Нашите бизнес принципи са:

  • Уважение и доверие
  • Професионална компетентност и удовлетворение
  • Техническо усъвършенстване
  • Разширяване обхвата на услугите и високо качество
  • Високи финансови резултати

“АС КЛУБ” ООД предоставя качество на услугата и съвременно оборудване отговарящо на изискванията и нуждите на нашите клиенти.
Благодарение на богатия си практически опит, “АС КЛУБ” ООД развива управленските си умения, чрез инвестиции в човешки ресурси и съвременна техника, с което се гарантира качествено изпълнение на пълната гама дейности по бизнес направления.

Екипът на дружеството се състои от високо квалифицирани консултанти, притежаващи съответната теоретична подготовка и практически опит.

Основната ни цел е да гарантираме, че с нашата дейност вашия бизнес и предприятие са по – чисти, по – безопасни и по – ефективни.

“АС КЛУБ” ООД предлага следните услуги:

Адрес:

Our Address:

София, бул. Стефан Стамболов №42, вх. А, ет. 1

Telephone:
Email:

-