Нашата визия

Емоционална грижа и подкрепа в партньорство с медицината за качествен живот с онкологични заболявания.

Нашата мисия

АПОЗ работи за промяна на отношението към онкологичните заболявания, като се застъпва за правата на пациентите и работи за качествено и достъпно лечение и за обществено приемане на заболяването.

Кратка история

Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и приятели (АПОЗ) e учредена през април 2004 г. в София и регистрирана по ЗЮЛНЦ в Софийски градски съд.
Създаването й е сериозна крачка в развитието на пациентското движение на онкологично болните именно поради ангажираността й към всички видове онкологични заболявания.

Благодарение на всички наши пациенти, доброволци и приятели:

  • За рака се говори все по-често и по открито.
  • Пациентите стават все по-ориентирани в ситуацията, в която ги поставя заболяването.
  • Пациентите знаят повече за рака.
  • Обществото става все по-толерантно към болните от рак и все по-чувствително към проблема.

Диалогът между отговорните институции и пациентите е труден. За жалост у нас пациентските организации не са част от управленските структури, които решават съдбата на здравеопазването. Това сериозно възпрепятства ефективността от тяхната работа. В тази сложна ситуация АПОЗ успява да играе роля на коректив и да постави пациентите в позиция на партньор при търсенето на най-добрия път за решаването на проблемите.

Постижения

Увеличаване на квотите на повечето лекарствени продукти, произвеждани от компании, членове на Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични компании за лечение на онкологични заболявания

Повече от 10 години АПОЗ работи за повишаването на благосъстоянието на пациентите в България.

Сред основните постижения на АПОЗ са:

  • Продължаване  на пациентски политики – лекарствата за онкоболни да бъдат реимбурсирани и заплащани от НЗОК.
  • Стимулиране на пациентите да участват в клинични проучвания на иновативни лекарства – промяна в предразсъдъците по отношение на изпитванията със самите пациенти и с техните близки, както и с предразсъдъците в общественото пространство и в медиите.
  • Регулярно повдигане на важни въпроси, свързани с лечението на пациентите, чрез форуми за медиите.
  • Работа с ръководството на Националната здравно-осигурителна каса – дирекции “Лекарствена политика”, “Извънболнична помощ” и “Болнична помощ” за осигуряване на качествена медицинска помощ на пациентите.
  • Подпомагане за консултации при специалисти на онкологично болни и оказване на помощ при навременното снабдяване с лекарства на пациенти.
  • Участие  в консултациите по изготвянето на нормативни и поднормативни документи.

Адрес:

Our Address:

София, бул. Патриарх Евтимий 98

Telephone: