Производство и продажба на нисковолтова електроапаратура-контактори и резервни части за електрокарната промишленост, ЩСЕ, контактори тип К3-1П, К11П ( асансьорна промишленост ). Центробежни прекъсвачи за монофазни ел. двигатели.

Фирмата е създадена през 1974 г., когато на настоящата територия се прехвърля производството на постояннотокови контактори от ЕАЗ – Пловдив и юридически съществува като ОП-1 (обособено производство). С разпореждане на Министерски съвет през 1976 год., производственото звено се отделя като самостоятелно юридическо звено – Апаратурен завод в състава на СК Електроапаратурни заводи – Пловдив. Заводът разширява производствената си номенклатура, като включва и комплектоващи възли за заводи от системата на ДСО “Елпром” и военната промишленост. През 1991 г. заводът е преобразуван в самостоятелно дружество със статут ЕООД, а през 1996 година е преобразувано в АСЕЛА АД.

Производствени възможности

Общата площ на района е 27 742 кв.м., а застроената площ е около 7 000 кв.м.Основната производствена дейност е съсредоточена главно в две звена – Механичен и Монтажен цех. Машините са универсални, работещи със специализирани инструменти и приспособления.

Нашата основна цел е да предлагаме продукти с високо качество, които в максимална степен да удовлетворяват изискванията на нашите клиенти.

 

 

Контакторите от сериите КПЕ и КПД са предназначени за управление на постояннотокови електродвигатели с акумулаторно захранване в електрокарите.

Същите могат да се използват и в други постояннотокови електрически вериги, при които изискванията се покриват с техническите данни на съответните контоктори. „В зависимост от това дали контакторите са предназначени за комутиране под товар или без товар, те се изпълняват с или без дъгогасителни камери. В зависимост от климатичните условия-нормално и тропическо изпълнение.

Условия на работа :

Температура на околната среда от-20 С до +40 С. Околна среда –невзривоопасна, без агресивни газове и метално прахоотделяне.

Технически данни

Контакторите са предназначени за използване в схемите на табла за асансьори за дистанционно управление и комутиране на трифазни асинхронни електродвигатели и навсякъде, където има постоянно напрежение, необходимо за командните вериги на контакторите. Работят в условията на нормален и тропичен климат.

Технически данни

Контакторите са предназначени са предназначени да комутират веригите на постояннотоковите двигатели в електрокари, електроплатформи, транспалетни колички и електромобили.

Същите могат да се използват и в други постояннотокови вериги,при които изискванията се покриват от съответните контактори.

-Еднополюсни-AW 180, AW 200Z, AW 200 – с нормално отворена контактна система
-Двуполюсни -AW 181, AW 201Z, AW 201 – с две мостови контактни системи- нормално отворена и нормално затворена
-Сдвоен вариант за реверсиране на двигатели -AW 182, AW 202Z, AW 202 – с две мостови контактни системи-нормално отворена и нормално затворена
Контакторите от вида: AW 182, AW 202Z, AW 202-се доставят в сглобен вид с монтажна планка за закрепване.

Технически данни

Центробежните прекъсвачи са предназначени за вграждане в асинхронни електродвигатели и служат за автоматично комутиране на пусковата фаза в зависимост от скоростта на въртене на ротора.
Прeкъсвачът е съставен от две части:

-Контактен апарат/разеденител – СВ/ и тахометричен датчик/центробежен възел-ЦВ/.

-Центробежните прекъсвачи работят при следните климатични условия:
Нормална климатична зона „Н“,като долната граница на температурата е- 45 С.
Тропическа климатична зона „Т“,категория II или III ,като горната граница на температурата е + 85 С.

Технически данни

Изработване на различни видове опаковки е по проект на клиента

Производство на укрепващи елементи от велпапе, които служат за опора или разделител при транспортиране на продукти.

Възможност за флексо печат – в един или два цвята.

Адрес:

Our Address:

Асеновград, ул. Иван Вазов 34

Telephone: