Адвокатската кантора осигурява висококвалифицирано правно обслужване на български и чуждестранни граждани, и юридически лица в областта на гражданското, административното и наказателното право. За осигуряване оптимална защита интересите на нашите клиенти се грижи екип от адвокати с дългогодишен професионален опит. Извършваните от нас правни услуги са основани на принципите на високо качество на правното обслужване, професионална отговорност, конфиденциалност, коректност и лоялност към клиентите. При осъществяване на дейността си се ръководим от високи морални и етични стандарти, съчетани с индивидуален подход към всеки клиент.

Осигуряваме ефективна защита интересите на нашите клиенти и гарантираме бързо и успешно постигане на оптимални резултати. Правните ни консултации са ефикасни по отношение на време и средства. Нашата главна задача е винаги да осигурим за Вас най-доброто решение за конкретния случай.

Адвокатската кантора предоставя експертни правни консултации, адвокатски услуги, свързани с изготвяне на документи, посредничество при водене на преговори, процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд, както и следните правни услуги:

За улеснение на търговските дружества, с оглед цялостната им дейност, предлагаме сключване на договор на абонаментен принцип. Пълното правно обслужване на клиентите им предоставя спокойствие и сигурност, при решаване на възникналите проблеми от специалист, който познава дейността на дружеството в детайли и на когото могат да разчитат. По този начин, срещу заплащане на месечна абонаментна такса за предварително уговорен обем правни услуги и намалено допълнително заплащане на извършените над този лимит правни услуги, клиентите-абонати получават специално внимание и неотложно юридическо обслужване. На нашите клиенти, сключили договори за абонаментно обслужване, е гарантирано приоритетно разглеждане и своевременно решаване на всички възникнали юридически проблеми. Този подход ни помага да предоставим навременна и компетентна правна помощ на разумни цени.

С оглед качественото и комплексно обслужване на нашите клиенти Адвокатска кантора „АРТИС ЛЕГАЛ” работи в сътрудничество с нотариуси в цялата страна, съдебни изпълнители, икономисти, счетоводни къщи и други специалисти, и експерти в различни области. Всички наши правни услуги, подробно изброени на нашата страница, могат да бъдат предоставяни еднакво качествено на български, английски и руски език.

За улеснение на нашите клиенти предлагаме безплатни правни консултации с адвокат онлайн на имейл адрес: advokatzaborova@gmail.com. Стремежът ни е да бъдем Ваша сигурна юридическа опора, като обезпечим спокойствието Ви, че Вашите права и законни интереси са защитени.

Целта на настоящата страница е да предостави информация за адвокатската кантора и услугите, които извършваме. Тя не е предназначена за реклама.

Извършваните от Адвокатската кантора правни услуги са основани на принципите на високо качество на правното обслужване, професионална отговорност, конфиденциалност, коректност и лоялност към клиентите. При осъществяване на дейността си се ръководим от високи морални и етични стандарти, съчетани с индивидуален подход към всеки клиент.

Осигуряваме ефективна защита интересите на нашите клиенти и гарантираме бързо и успешно постигане на оптимални резултати. Правните ни консултации са ефикасни по отношение на време и средства. Нашата главна задача е винаги да осигурим за Вас най-доброто решение за конкретния случай.

Адвокатската кантора осигурява висококвалифицирано правно обслужване на български и чуждестранни граждани, и юридически лица в областта на гражданското, административното и наказателното право. Всички наши правни услуги, подробно изброени на нашата страница, могат да бъдат предоставяни еднакво качествено на български, английски и руски език. За улеснение на нашите клиенти предлагаме безплатни правни консултации с адвокат онлайн на имейл адрес: advokatzaborova@gmail.com.

С оглед качественото и комплексно обслужване на нашите клиенти Адвокатската кантора работи в сътрудничество с нотариуси в цялата страна, съдебни изпълнители, икономисти, счетоводни къщи и други специалисти, и експерти в различни области.

Стремежът ни е да бъдем Ваша сигурна юридическа опора, като обезпечим спокойствието Ви, че Вашите права и законни интереси са защитени.

 

Адвокат Вероника Заборова

Член на Софийска адвокатска колегия (2002)

Образование: СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет – «Магистър по право» (1998)

Специализации: „Правораздаване”,  „Публична администрация” и „Международно право и международни отношения”, „Медиатор” към МП (2013).

Членство: Софийска адвокатска колегия (2002)

Езици: български, руски; английски

Сфери на дейност: Търговско право, Банково право, Облигационно право

Професионален опит: Стажант в Софийски градски съд (1999); Адвокатски сътрудник (2000-2002); Директор на Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване” към Министерство на младежта и спорта – (2002); Юрисконсулт – ЗАД „Армеец” (2003); Адвокат – „Финанс Консултинг” ЕООД (2003-2004); Правен съветник „Обединена българска банка” АД (2004-2006); Юрисконсулт „Алианц Банк България” АД (2006-2008).

 

Адрес:

Our Address:

София, бул. Витоша 4, ет. 2 офис 217