Фирмата се развива в сферата на земеделието от 1995 г, и понастоящем обработва 12 000 дка в обл. Ямбол. От самото начало добавяме стойност към продукцията чрез собствената база за вторична и фина заготовка.

 

 

Основните култури, които произвеждаме са зърнени и маслодайни. При зърнените сме развили семепроизводство, с което фирмaта е популярна сред местните фермери, а маслодайните са рапица и всички видове слънчоглед. През годините са се реализирали редица инвестиции с помощта, на които днес складовия капацитет на базата е 10 000 тона и поддържаме успешни партньорства с няколко големи местни пекарни.

От 2011г. предприятието развива и експортна дейност на най-новият си продукт – белен слънчоглед. За целта беше изградено производствено помещение оборудвано с нова линия за белене и пакетиране на слънчоглед. Линията е изцяло екипирана и включва камъкоуловител, две машини за отлющване, пневмомаса, регулатор на % начупеност, цветоотделяща машина последно поколение, а от тази година финализираме линията с машина с рентгенови лъчи.

В производството е внедрено ISO 22 000:2005 система за контрол и качество, а готовия продукт се складира в стерилен склад под температурен контрол. Използваме суровина от собственото производство и се гордеем с факта, че контролираме целия процес от полето до готовия пакетиран продукт и можем напълно да гарантираме качеството на нашите клиенти.

В следствие на добрите отзиви от настоящите ни контрагенти и фирмената политика за устойчив растеж имаме желанието и възможността да развиваме нови партньорства и пазари.

Eкoбрикети от слънчогледова люспа

Нашите брикети се произвеждат само и единствено от слънчогледова люспа, технологичен отпадък при производството. Те са чудесно екологично чисто гориво и биха могли да заменят горива като въглища, дърва, брикети от въглищен прах, горивна нафта и др. Получават се чрез пресоване при високо налягане и температура без допълнително прибавяне на спойващи вещества. Естествено съдържащия се в слънчогледовата люспа лигнин, се разтопява при температура над 100° C и придобива качества на свързващо, циментиращо вещество.

Брикетите от слънчогледова люспа не съдържат вредни емисии и смоли. Доброто им качество се определя от високата им калоричност, ниското съдържание на нищожно отделящите се емисии в атмосферата. Един тон брикети от слънчогледова люспа по калоричност се равняват на 1,90 тона дърва за огрев, 1,4 тона кафяви въглища, 2,5 тона брикети от въглищен прах или 500л горивна нафта.

Предимства:
• Удобни за транспортиране и съхранение;
• Не замърсяват складовите помещения;
• Не се нападат от гризачи.

Предлагат се:
• Опаковани в хартиени торби по 20кг върху палет;
• Неопаковани – насипно или на палет с приблизително тегло на брикетите около 1 тон за палет.

 

Храна за птици

img_1260-sharen

Шарен слънчоглед
PR64BB01 и Badger

Качествени показатели:

 • чистота – минимум 98%
 • влага – максимум 11%
 • обелени семена – максимум 5%
 • черни семена – максимум 5%

По качество продукцията е със здрав и добър търговски вид, без мирис, плесен и жива зараза, без ГМО.

 

22

Слънчоглед тип LG

Качествени показатели:

 • чистота – минимум 98%
 • влага – максимум 11%
 • обелени семена – максимум 5%
 • черни семена – максимум 5%

По качество продукцията е със здрав и добър търговски вид, без мирис, плесен и жива зараза, без ГМО.

 

more

Черен слънчоглед

Качествени показатели:

 • чистота – минимум 96 – 98%
 • влага – максимум 11%
 • обелени семена – максимум 5%

По качество продукцията е със здрав и добър търговски вид, без мирис, плесен и жива зараза, без ГМО.

 

peeled07

 

 

 

 

 

 

Белен слънчоглед – от нискомаслени сортове

Предназначение: храна за птици
Спецификация: светли ядки, чистота – 99,95%, влага – макс. 8%, начупени по-малки от  половинка – макс.12%, необелени и полуобелени – макс. 5%, без наличие на салмонела и инсекти
Опаковки: Трислойни хартиени торби – 25кг