Агенция София работи на пазара на недвижим имоти в България от 1990г., поради което разполага с познанията да покрие целия процес при покупкопродажба или наем на имот. Агенция София фокусира ресурсите си единствено в професионалното изпълнение на посредническа дейност. Правилното менажиране на една покупко-продажба или наемоотдаване е важен процес, който често бива недооценен. Познаването в дълбочина на професията се проявява в критични ситуации. Например: уязвимост на купувача при покупко продажба по отношение чистота на собствеността, с която предстои да се сдобие. Разбирайки тази уязвимост, през годините Агенция София винаги се е стремила да я минимизира за своите клиенти. Така се дефинира и цялостната услуга, предоставена от Агенция София, която включва следните компоненти:при продажби,при покупки, при наемане,при отдаване на имоти.

Повече от 20 години ние градим своя авторитет на основата на професионализма, нестандартния подход и индивидуалната работа с клиента. Детайлно познавайки пазара налагаме своите високи изисквания за компетентно и качествено обслужване.

Основни приоритети на Агенцията са:
• Консултации в областта на недвижимите имоти;
• Маркетингови проучвания и анализи;
• Представителство на собственици и управление на имоти;
• Покупко-продажба на недвижима собственост;
• Отдаване под наем на недвижими имоти;
• Оценки на недвижими имоти;
• Проектиране, ремонт и строителство;
• Реклама и др.

Своето динамично развитие и успех Агенция София дължи на служителите си: амбициозни, образовани, изцяло отдадени на работата си личности, които се стремят да предложат на клиентите актуален, прецизно подготвен анализ на пазара за имоти. Стъпвайки на своя опит и подготовка, на основата на солидната база данни и оферти, те са незаменимия посредник на всеки участник на пазара за недвижими имоти.

Освен с постоянния екип служители, Агенция София разполага и използва асоциирани високо квалифицирани консултанти: юристи, икономисти, архитекти, дизайнери, строители, които биват привличани за консултации и работа в интерес на клиентите ни.

Адрес:

Our Address:

София бул. Христо Ботев №77

Telephone:
Web:

-