АВВ е строително (АВВ Инженеринг ЕООД) и проектантско (АВВ Конструкции ООД) е дружество, създадено през 1993 година,

Дружеството е с богат опит в строително монтажните работи, инвестиционното проектиране и съпътстващите ги инженерингови дейности.

Екипът е амбициозен, много трудолюбив и се състои от висококвалифицирани професионалисти.

В обхвата на работа на дружеството е проектирането и изпълнението на разнообразни видове конструкции:

 • стоманени конструкции,
 • стоманобетонови конструкции,
 • дървени конструкции,
 • алуминиеви и зидани конструкции,
 • комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции

АВВ – Инженеринг ЕООД е специализирана в строителство и изработване на конструктивни проекти на разнообразни видове конструкции:

 • стоманени конструкции,
 • стоманобетонови конструкции,
 • дървени конструкции,
 • алуминиеви и тухлени конструкции,
 • комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции,

Услугите включват:

 • Проучване
 • Архитектура, конструктивно проектиране на сеизмично-устойчиви сгради и съоръжения
 • Оценяване на състоянието на съществуващи сгради
 • Обследване на строителни конструкции
 • Проектиране на фасадни системи
 • Планове за безопасност и здраве, планове за управление на строителните отпадъци
 • Приемане на строежа и отделни етапи от него
 • Авторски надзор
 • Производство и монтаж на метални и стоманобетонови конструкции
 • Демонтаж на конструкции
 • Изпълнение на бетонови настилки
 • Кофражни, армировъчни и бетонови работи
 • Довършителни работи – бояджийски и други

Адрес:

Our Address:

София, ул. Камен Андреев 24